Ine Voorham: ‘Ieder mens is kwetsbaar en heeft recht op ontzag’

Verhaal | 10-09-2018Annemarie van den Berg

Twee jaar geleden maakte The Justice Conference veel indruk op Lt.-kolonel dr. Ine Voorham, bekend van het Leger des Heils. ’Als ik mijn ogen sluit zie ik nog steeds 1000 mensen die bereid waren heel liefdevol en zorgzaam elkaar de handen te wassen.’ Dit jaar is zij zelf een de sprekers. 

Wat is in uw ogen vandaag de dag een belangrijk aspect als we het over recht en gerechtigheid hebben? 

‘Gerechtigheid is voor mij mensen de ruimte geven om tot hun recht te komen, zodat ze zichzelf kunnen en mogen zijn zonder anderen daarbij te benadelen. De geschiedenis leert dat dit niet vanzelf gaat en dat de grens tussen ‘mijn’ belang en dat van anderen vaak heel fragiel kan zijn.  

Gerechtigheid is voor mij mensen de ruimte geven om tot hun recht te komen.

Recht en gerechtigheid kun je niet afdwingen door middel van regels en afspraken. Iedereen tot zijn recht laten komen, kan alleen tot stand komen vanuit een innerlijke houding gebaseerd op de levensvisie dat God van alle mensen houdt. En waarbij Gods kinderen de opdracht hebben om te zien naar de ander - niet alleen in materieel opzicht, maar ook in ruimte maken om de ander tot zijn of haar recht te laten komen. Als iedereen een klein beetje opschuift, is er voldoende ruimte voor iedereen.’

Wat betekenen de woorden ‘Love thy neighbour’ voor u en hoe past u ze toe in uw persoonlijke leven? 

‘God liefhebben bovenal en mijn naaste als mijzelf is in de loop van mijn leven de rode draad van mijn denken en handelen geworden. Ik probeer in mijn contacten met mensen te zoeken naar dat wat bijzonder, goed en positief in de ander is, zonder voorbij te gaan aan dat wat niet goed is. Wel in die volgorde.  

In mijn werk met de meest uitgestotenen, die er niet fraai uitzien, niet lekker ruiken en over het algemeen niet het meest sociale gedrag vertonen, heb ik mezelf en anderen voorgehouden dat ook zij ooit een kwetsbare baby zijn geweest waar iemand van heeft gehouden. Misschien niet de biologische vader of moeder, maar een oma of de buurvrouw. Ieder mens is kwetsbaar en heeft recht op ontzag van zijn naaste.

Wat heeft u met het thema gerechtigheid? 

'Het grootste deel van mijn werkzame leven (48 jaar) ben ik betrokken geweest bij het Leger des Heils. Deze organisatie bekommert zich vanuit de liefde van Christus om mensen die vaak niet (meer) in staat zijn voor hun recht(en) op te komen. Ik heb het altijd als een voorrecht beschouwd een stem te mogen zijn voor hen die geen stem hebben. 

God liefhebben bovenal en mijn naaste als mijzelf is in de loop van mijn leven de rode draad van mijn denken en handelen geworden.

In de jaren negentig raakte ik via het Leger des Heils betrokken bij armoedeconferenties. Dat heeft me doen inzien dat mensen niet alleen recht hebben op goed onderdak, voldoende voedsel en kleding, maar ook het recht om ‘gekend’ en ‘erkend’ te worden. Dat is de aanzet geweest om me te gaan verdiepen in de mechanismen van ‘sociale uitsluiting’. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een dissertatie waarin ik oorzaken van en oplossingen voor buiten de samenleving staan heb onderzocht.

Ook in mijn functie als directeur van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg kwam ik in aanraking met allerlei mensen die door heel verschillende oorzaken ‘er niet bij konden, wilden of mochten horen’. Vooroordelen en morele afkeuring (‘eigen schuld, dikke bult’) van de samenleving blijken een belemmering te zijn om iedereen tot zijn recht te laten komen.’