Ken Wytsma: 'Onrecht komt op waar de menselijke waardigheid wordt verwaarloosd'

Verhaal | 07-06-2018Annemarie van den Berg

Ken Wytsma is de oprichter van The Justice Conference, het internationale event over gerechtigheid. In 2016 sprak hij op de eerste editie in Nederland, en ook tijdens The Justice Conference 2018 is hij erbij! We stelden hem alvast een aantal vragen over gerechtigheid, waarom hij The Justice Conference heeft opgericht én over zijn Nederlandse roots.

Wat heb je met recht?

"Mijn vader was een immigrant uit Nederland. Het  was daarom niet vreemd dat wij als gezin in 1979 zelf vijf vluchtelingen uit Cambodja opvingen thuis. Hoewel ik destijds nog jong was, is het een belangrijke ervaring geweest die mijn passie voor het strijden voor bijbelse gerechtigheid heeft gevormd."

Wat is volgens jou op dit moment belangrijk als het gaat om recht en onrecht?

We moeten de diepe, volle betekenis van gerechtigheid kennen

"Hoe gek het ook klinkt: ik denk dat we te doelgericht zijn geworden, en dat dat ten koste gaat van gerechtigheid. Gerechtigheid is, net als een bloeiende tuin, veelkleurig. Een combinatie van vele factoren die onderling verbonden zijn.

In onze moderne cultuur hebben wij snel de neiging om ons te focussen op bepaalde oorzaken - bijvoorbeeld mensenhandel - zonder twee belangrijke, onderling verbonden punten te begrijpen. We moeten de diepe, volle betekenis van gerechtigheid kennen en vasthouden en leren wat dat echt van ons als mensen vergt. Dat is belangrijker dan to-dolijstjes en campagnes.

  1. Allereerst, als gerechtigheid op één plek belangrijk is, dan is die gerechtigheid overal belangrijk. En als we vinden dat recht er in het ene gebied toe doet, moeten we blijven opletten dat hetzelfde recht er ook toe doet op andere gebieden.
  2. Daarbij komt dat als we één vorm van onrecht uitlichten, dat de samenhang met armoede, gender, corruptie enzovoort snel naar de achtergrond neigt te verdwijnen.

Onrecht komt op op plekken waar een mensenleven minder waard wordt. Vasthouden aan de waarde van het leven - dat we allemaal zijn gemaakt naar het evenbeeld van God -  is van cruciaal belang om te voorkomen dat er diepe valkuilen of extreme standpunten ontstaan die discriminatie en vervolging van verschillende groepen in de hand werken."

Geluk en gerechtigheid komen samen in Gods ideeën over menselijke relaties

Wat drijft jou om recht te brengen?

"Wat mij drijft is het gevoel dat er een manier is waarop ons universum zou moeten werken. Dat begint bij dat God ideeën heeft hoe menselijke relaties zouden moeten functioneren. Daar zit ook de verbinding tussen de bloei of het geluk van mensen en gerechtigheid.

Als het echt zo is dat ‘geven beter is dan ontvangen’, dan zit er een bepaalde dynamiek in volledig mens-zijn, die alleen maar voort kan komen uit de drang om rechtvaardig te leven."

Waarom zie je uit naar The Justice Conference?

"The Justice Conference is allereerst een geweldige tijd om het thema gerechtigheid van veel kanten te bekijken en te ontdekken. Het is een plek waar je met veel bijzondere mensen diep in gesprek gaat over hoe je zelf en samen recht kunt brengen. Ik heb ervaren dat The Justice Conference mogelijkheden blootlegt die anders nooit tevoorschijn waren gekomen. Er is voor ieder mens veel te ontdekken en veel energie op te doen.

The Justice Conference legt mogelijkheden bloot die anders nooit tevoorschijn waren gekomen.

En voor mij is het een leuk extraatje dat The Justice Conference nu voor de tweede keer in Nederland is, waar ik als kind drie jaar woonde. Het is geweldig om dit nogmaals te zien gebeuren in het land waar mijn roots liggen! "

Wat is je advies aan mensen die in hun eigen omgeving recht mee willen maken?

"Begin bij het ontdekken van het karakter van God. Als je God beter leert kennen, wordt je gestimuleerd om anderen lief te hebben. Probeer daarnaast de drang te weerstaan om direct aan het werk te gaan, zonder je te verdiepen in de betekenis en wijsheid van wat gerechtigheid is en hoort te zijn. Start tenslotte op de plek waar je bent en met wat je hebt, maar houdt ook in gedachten dat er nog zoveel is om te leren en te ontdekken.

We moeten al onze wijsheid inzetten om gerechtigheid na te streven die anderen hun waardigheid teruggeeft. Dat is één van de beste manieren om onrecht te bestrijden."