Rikko Voorberg: 'Rijkdom zit niet in geld hebben'

Verhaal | 08-10-2018Hannah Westra

'Je kunt heel goed rijk zijn zonder veel te bezitten', zegt Rikko Voorberg (38). Hij is theoloog, schrijver en ambassadeur van Tear. Op 27 oktober spreekt hij tijdens The Justice Conference.

‘Rijkdom zit niet in geld hebben. Tijdens reizen met Tear heb ik veel mensen ontmoet die weinig hadden, maar daardoor op een andere manier rijk waren. Vaak zijn juist zij heel bereid om ondanks hun armoede alles wat ze hebben te delen. Dat vind ik heel inspirerend. Je ziet ook weleens het tegenovergestelde.  

In Ethiopië kwam ik bijvoorbeeld een rijke man tegen die een hoge muur met prikkeldraad om zijn huis had gebouwd en gewapende beveiliging voor de poort had staan. Hij had zijn eigen gevangenis gebouwd om zich te beschermen tegen de armoede om hem heen. Hij was dan wel rijk, maar tegelijkertijd veel armer dan de mensen die in de sloppenwijk naast hem woonden.’ 

Hij had zijn eigen gevangenis gebouwd om zich te beschermen tegen de armoede om hem heen.

Rijk zijn door je thuis te voelen in de wereld

‘Ondanks dat ik momenteel volledig afhankelijk ben van crowdfunding en we met ons gezin in een klein appartement in Amsterdam wonen, komen we niets tekort. Er zijn altijd mensen die met ons delen wat zij hebben, bijvoorbeeld hun auto, en op onze beurt delen wij ook met anderen. We hebben niet alles zelf in beheer en achter de hand, maar er is altijd genoeg. 

Rijke armoedzaaier zijn, betekent dat ik vertrouwen moet hebben. Ik moet en wil geloven in een God die voor mij zorgt. Dat hoeft niet per se fysiek voelbaar te zijn door wonderen, maar kan zich ook uiten in een gevoel van thuis zijn in je omgeving en in de wereld. Dat is een zegen. In mijn studententijd heb ik mij weleens afgevraagd wat ik moest doen, wie ik was, wat ik mocht en wat mijn verantwoordelijkheid was. Ik ben heel traditioneel opgevoed, dus er ging een wereld voor me open toen ik zag dat je geloof ook anders kan vormgeven binnen een seculiere wereld.’ 

Bewust keuzes maken 

‘Ik loop er nog weleens tegen aan dat ik niet alles kan doen in de tijd die ik heb. Het hebben van een fijn thuis vraagt om een ruime investering daarin. Dat heeft echt toewijding nodig. Juist omdat ik veel wil en zie dat veel mogelijk is, moet ik heel bewust keuzes maken over wat ik wel en niet doe.

Het is niet erg als dingen klein blijven als iets zorgvuldig moet.

Het is een uitdaging om de rust te bewaren en ook over de lange termijn na te blijven denken: waar ontwikkel ik me heen? Ik dwing mezelf vaak om de tijd te nemen. Het is niet erg als dingen klein blijven als iets zorgvuldig moet. Het is al belangrijk genoeg dat er iets gebeurt dat impact heeft.’ 

Hou het niet voor jezelf  

‘Ben je een rijke armoedzaaier? Deel het proces waar je doorheen gaat met mensen om je heen! We hebben als Nederlanders een ingebouwde neiging om dingen die mooi zijn of lukken voor onszelf te houden, omdat veel mensen denk ik bang zijn dat ze het beeld geven dat het om hen gaat. Ik denk juist dat het laten zien ook een manier is om oprechte dankbaarheid te vieren. Daar raken anderen door geïnspireerd, die op hun beurt misschien ook weer hun rijkdom gaan delen.’