Samuel Lee: 'Een stem in mij roept me op een licht te zijn.'

Verhaal | 17-10-2018Annemarie van den Berg

Samuel Lee hoort als pastor onder migranten en vluchtelingen dagelijks verhalen over discriminatie en uitsluiting. ‘Een volgeling van Christus zijn betekent dat je je actief inzet voor gerechtigheid. En dat voor alle mensen die dit nodig hebben - ook voor hen die anders geloven, denken of leven dan jij.’

Wat betekent gerechtigheid voor u?

‘Onze wereld van vandaag met snelle technologische ontwikkelingen is ook een heel gepolariseerde wereld. De rijken worden steeds rijker en de armen steeds armer. Als gevolg van populisme zijn mensen ook steeds minder tolerant voor elkaars verschillen.

Gerechtigheid gaat voor mij allereerst om mensenrechten. Waar zijn de mensenrechten wanneer dode lichamen van onschuldige kinderen aanspoelen aan de kust van de Middellandse Zee? Waar is gerechtigheid als mensen die al dertig jaar in een land leven nog steeds geen legale verblijfsvergunning krijgen? En wat is de rol van gelovigen als het gaat om gerechtigheid?

Gerechtigheid gaat voor mij allereerst om mensenrechten.

De afgelopen 25 jaar heb ik als pastor opgetrokken met een van de meest kwetsbare groepen in onze samenleving: migranten. Door mijn leven te delen met migranten uit West-Afrika, met Filipijnse huishoudelijke hulpen en ongedocumenteerden heb ik me gerealiseerd dat discriminatie en racisme nog steeds bestaan.

Ik heb honderden verhalen gehoord van mensen die aangevallen, bedreigd en mishandeld zijn. Als pastor kan ik mijn mond hier niet over houden. En als gelovige ben ik ervan overtuigd dat gerechtigheid de andere kant van genade is, die we moeten laten zien door onze levens en ons geloof in Christus.’

Als Jezus het heeft over ‘je naasten’, aan wie denkt u dan?

‘Bij mijn naasten denk ik aan alle mensen die van mij verschillen. Mensen die anders denken en er een andere levensstijl op na houden, zoals christenen uit andere kerken, andersgelovigen, atheïsten of mensen uit de LGBTQ-gemeenschap. Jezus roept me op hen onvoorwaardelijk lief te hebben. En dat interpreteer ik door iets voor hen te willen betekenen - hoe bescheiden mijn rol daarin misschien ook is.

Dus als mensen hun verhaal kwijt willen, dan ben ik een luisterend oor. Als ze een schouder nodig hebben om op te huilen, dan geef ik die. Jaren geleden kreeg onze kerk een groot gebouw met daarin een flink kantoor voor mij. Er kwamen toen wat ongedocumenteerde vrienden langs die met spoed onderdak zochten. Ze konden nergens terecht. Dus vond aan het eind van de de dag een metamorfose plaats en werden mijn grote kantoor, en nog enkele andere kamers, een plek waar deze vrienden konden verblijven.

Een volgeling van Christus zijn betekent niet alleen dat je ‘zielen redt’ en bidt. Het betekent dat je je actief inzet voor gerechtigheid.

We bouwden een keuken en een badkamer in het kerkgebouw. Sommigen bleven een half jaar, anderen een jaar. Een andere nood waar ik tegenaan liep, was dat migranten graag een opleiding willen volgen, maar dat dit door het vele papierwerk vaak niet mogelijk is aan reguliere universiteiten. Daarom ben ik elf jaar geleden gestart met The Foundation Academy of Amsterdam die migranten tegen lage kosten, of zelfs gratis, een opleiding aanbiedt.’

Wat is uw motivatie om u al jaren in te zetten tegen onrecht?

‘Een volgeling van Christus zijn betekent niet alleen dat je ‘zielen redt’ en bidt. Het betekent dat je je actief inzet voor gerechtigheid. En dat voor alle mensen die dit nodig hebben - ook voor hen die anders geloven, denken of leven dan jij. Mijn strijdlust om me in te zetten voor gerechtigheid wordt versterkt door de talloze hartverscheurende verhalen die ik hoor van mijn Afrikaanse en Filipijnse broers en zussen.

En door de tranen die vloeien van alle onschuldige mensen die geliefden verloren hebben aan oorlog en de strijd van vluchtelingen om een verblijfsvergunning te krijgen. Zojuist nog kwam een Oost-Afrikaanse broeder binnen om me te vertellen dat zijn aanvraag voor een verblijfsvergunning weer is afgewezen.

In tranen vertelde hij me: ‘Ik ben moe, zo moe. Ik verliet mijn huis, ik ontvluchtte genocide en ben nu hier - nog steeds aan het worstelen.’ Met trillende stem voegde hij eraan toe: ‘Weet je wat het is? Het lijkt wel of ik gewend raak aan pijn en teleurstelling.’ In zijn verhaal, en vele andere verhalen die ik hoor, zie ik de pijn van God. En een stem in mij roept me op een licht te zijn, zelfs al kan ik maar een kleine kaars zijn te midden van de duisternis.’